PETANQUECLUB DOETINCHEM
Een beetje bouler speelt pétanque

WELKOM BIJ DE DOETINCHEMSE JEU DE BOULES CLUB

ACTUEEL

BOULEN & PINKSTEREN

Nee, helaas. Als je met pinksteren wilt boulen, zul je dat ergens anders moeten doen dan bij Pétanqueclub Doetinchem. 

Jammer hè.

DENK AAN ONZE  SPONSORS !

KLIK HIER

Sponsors van de maand:

Voor deelname aan bondstoernooien van onze club kan nu ook worden ingeschreven via On Tip. Opgave via het prikbord blijft mogelijk maar via On Tip heeft de voorkeur.

NIEUWS

Coronanieuws 20 juni 2021

In deze Nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen rond het Corona-virus en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2021 voor onze vereniging.

 • Zoals het er nu uit ziet, zullen de meeste beperkende maatregelen m.i.v. zaterdag 26 juni 2021 worden opgeheven.
 • Uiteraard zullen we nog steeds te maken hebben met beperkingen, zoals het dragen van een mondkapje als de anderhalve meter regel niet gewaarborgd kan worden en  handenwassen en ontsmetten. Dat zal in principe op onze club niet snel tot problemen leiden.
 • In de loop van deze week zal de NJBB de laatste versoepelingen vanuit de Overheid vertalen naar regels voor de Petanquesport, maar het lijkt erop dat de openingstijden van de kantine eraf gaan.
 • Er mogen weer wedstrijden/ toernooien worden gehouden en ook is publiek welkom (onder bepaalde voorwaarden).
 • Ondanks dat we bijna alles weer mogen, vinden we het als bestuur toch raadzaam om de komende tijd te vermijden om met grote groepen bij elkaar te gaan klitten. Met name tussen de wedstrijden door (b.v.  bij het lekker nuttigen van een versnapering buiten) is het vrij eenvoudig een veilige  afstand tussen elkaar te houden.
 • Ook als het druk is bij b.v. het nummertjesbord of de bar, wacht dan op elkaar en ga niet schouder aan schouder naast elkaar staan. Het lijkt misschien wat overdreven, maar zo kunnen we nagenoeg alles weer doen en blijven we toch scherp op een virus dat (nog) niet weg is!!
 • Met de laatste versoepelingen lijkt het goed mogelijk om onze ALV  2021 te houden op de geplande datum   Maandag 5 juli 2021 aanvang 19.30 uur. Net als vorig jaar zullen we de uitnodiging en de bijbehorende stukken niet meer op de persoon toe sturen. Voor de ontvangers van deze Nieuwsbrief zullen de stukken als bijlage bij deze Nieuwsbrief worden gevoegd via een link. Er liggen ook een paar leesexemplaren in de kantine. 
 • Bij andere Ledenvergaderingen vroegen we aan jullie om bij verhindering je af te melden. Dat kan uiteraard nog steeds, maar daarnaast vragen we van jullie om je aan te melden als je naar de ALV wilt komen. Hiervoor zal er op het infobord in de gang bij de kantine een lijst komen te hangen, waarop je je naam kunt zetten als je komt. Daarnaast is het mogelijk om je aan te melden via ons mailadres (info@pcdoetinchem.nl) en uiteraard mag dit ook  telefonisch. We doen dit, zodat we goed kunnen inschatten hoeveel leden er gaan komen en we vooraf goed kunnen anticiperen op de inrichting van de kantine waarbij we de 1,5 maatregel kunnen garanderen,

Met ingang van zaterdag 4 juni worden de Coronaregels verder versoepeld en dus heeft dat ook weer gevolgen voor de afspraken op onze vereniging. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. In principe spelen we dus met max. 50 personen buiten, maar bij slecht weer mogen we dus met max. 50 personen naar binnen. Als er binnen wordt gespeeld is het raadzaam de deuren open te zetten, zodat er voldoende frisse lucht naar binnen kan. 
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Het advies is om nog steeds zoveel mogelijk de 1,5 meter te handhaven waar dit mogelijk is bij spelen van petanque. Probeer dus die 1,5 meter te handhaven, maar het is dus in bepaalde situaties (bv overleg) mogelijk om even bij elkaar te staan. 
 • Binnen moet iemand een mondkapje dragen. Tijdens het sporten hoeft er binnen geen mondkapje gedragen te worden. Ga je dus binnen naar toilet, naar de bar of naar de hal is het verplicht een mondkapje te dragen. Zorg dus dat je een kapje bij je hebt.  We gaan hier geen "politieagent"voor aanstellen, dus neem hierin eigen verantwoordelijkheid en spreek elkaar hierop aan bij het niet naleven!
 • registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.. Op iedere speeldag zal er dus een aanwezigheidslijst moeten worden ingevuld. Noteer dus je naam hierop. Ook nu geldt nog steeds dat als je je niet lekker voelt, ook al ben je gevaccineerd, blijf je thuis. 
 • Sportkantines mogen open tot 22.00 uur. Het nuttigen van een consumptie binnen mag, maar dan met vaste zitplaats aan een tafel en max 4 personen aan een tafel. Probeer zoveel als mogelijk is buiten je consumptie te nuttigen. De lijsten voor de bardiensten zijn gemaakt, dus graag kijken wanneer je aan de beurt bent en ook zelf vervanging regelen als je niet kunt. 
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters van dezelfde club. Geen toernooien of wedstrijden dus met andere clubs. Eigen toernooi mag wel!
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
 • We gaan dus nu ook weer over tot de "oude" regels van de club, dus loten  via de nummertjes op het bord voor het spelen op woensdagmiddag, zondagmiddag en dinsdagavond (2 ronden). De loting wordt gedaan door de barmedewerkers, tenzij anderen aanbieden dit over te nemen. Sjaak Franken zal dit op dinsdag veel doen via de laptop. Donderdag is het Piekentoernooi weer begonnen. Zorg ervoor dat als je wilt gaan kijken tegen wie je moet spelen, dat je niet met een grote groep bij elkaar voor het bord gaat staan. Wacht even tot er ruimte is!!

Nog even volhouden en de regels naleven. We zijn er bijna en het is erg verleidelijk de regels te negeren.  Het bestuur doet een dringend beroep op jullie om je aan deze nieuwe en ook de oude afspraken (handen wassen, ontsmetten etc) te houden. 

 • Vanaf 15 april a.s. vindt er op sportpark Zuid de seniorencarrousel plaats. De carrousel zal onze vereniging aandoen op donderdag 29 april en donderdag 6 mei van 10.00 tot 11.00 uur. De carrousel duurt 3 maanden. Onderstaand de promotietekst;
  • Bent u 60+ en wilt u graag meer in beweging komen? Neem dan deel aan de Sportcarrousel op Sportpark Zuid. Ook Petanqueclub Doetinchem is van de partij! Maak in 3 maanden tijd actief kennis met het diverse beweegaanbod op Sportpark Zuid. Meerdere verenigingen zullen de senioren een passend sportaanbod doen. Heb je mensen in je omgeving die deel willen nemen de dit sportstimuleringsproject, verwijs ze naar het Sportbedrijf Doetinchem (v.h. Sportservice Doetinchem. 
 • De contributie voor 2021 is vastgesteld op 118,00 euro (inclusief clublicentie). Zie voor meer informatie het laatste clubblad. 
 • Het Districtsteam Oost van de NJBB is naarstig op zoek naar mensen die willen helpen met alle districtelijke taken. Op dit moment zijn er nog maar 2 leden in het Districtsteam actief en als er niet snel hulp komt, is de kans groot dat er geen activiteiten meer in Oost worden georganiseerd. Lijkt het je leuk om hier wat tijd en energie in te steken, meld je dan bij het Bestuur. Wil je meer weten over de taken in het Districtsteam kun je altijd contact opnemen met Ben Kort, de district coördinator van Oost

Piramidecompetitie

De PCD-piramide staat te schudden op z'n grondvesten! Het is een en al bedrijvigheid op de hoofdhelling. Sinds het begin zijn er al zo'n 30 uitdagingen afgewerkt en er staan er nog behoorlijk wat op de lijst. Bij controle bleek dat er exact evenveel dalers als stijgers zijn, en dat is natuurlijk volkomen logisch, anders vallen er gaten. Er valt te constateren dat ook 'grote namen' het onderspit kunnen delven. Dat betekent dat elke deelnemer kans heeft om in de top te belanden (om daar van het uitzicht en de jaloerse blikken van medeleden te genieten.)

De einddatum van de eerste editie van deze competitie is 17 december. Wie dan bovenaan staat, verdient eeuwige roem en zal een ereronde maken op de schouders van de mindere lui onder hem of haar. Dat lijkt me redelijk, hoewel ik bang ben dat niet iedereen daaraan mee wil werken. Dan gaat het helaas niet door.  

Het dak eraf bij Pétanqueclub Doetinchem!

Nou ja, het dak eraf, dat valt wel mee. Sinds enige weken worden de buitenbanen weer gebruikt met inachtname van de regels om virusverspreiding te voorkomen, met name het coronavirus, want het pétanquevirus mag wat ons betreft ons wijd en zijd verspreid worden.

De aanpassingen aan de hallen zijn zo goed als klaar. Er is door een aantal leden, samen met Schaufeli Bouw, keihard gewerkt om de werkzaamheden binnen een aantal weken klaar te krijgen. Ook de hallen kunnen weer gebruikt worden voor het boulen. 

Kijk hier voor foto's.

Dede Woensdag, NPC + Winter Avond Competitie

De tweede derde woensdag van 2020 is ook weer geschiedenis. Wat komt daarover in de boeken? Beide NPC-teams hebben gewonnen. Het eerste team is staat in wankel evenwicht op de een-na-onderste plek. Met nog drie ontmoetingen op de agenda blijft het knokken geblazen om aan degradatie te ontkomen. Het tweede team staat veilig op een derde plek. Uitslagen en standen

Op de laatste avond van de WAC in maart, zal in poules van vier teams gespeeld worden, ingedeeld op basis van de voorgaande resultaten. Er is nog veel mogelijk, zelfs dat een team uit de B-poule uiteindelijk kampioen wordt, zoals vorig jaar gebeurde. Bekijk de stand hier

District Oost

Vrijdag 7 februari kwamen bestuurders en functionarissen van verenigingen van District Oost van de NJBB bij vereniging De Toss in Almelo bij elkaar. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting werd gespeeld om de Captains Cup, maar deze keer was extra bijzonder, omdat er afscheid genomen werd van Meep Poel, die een aantal jaren het coördinatorschap van het district had ingevuld.

Lees meer ...   

Uitwisseling met Petanqueclub Montferland

Hoe gezellig was het op vrijdagavond 31 januari bij de ontmoeting met de zusterclub uit Zeddam en wie is nou eigenlijk op welke plaats geëindigd?

Kijk hier

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zo'n 70 leden wilden elkaar op 5 januari het beste voor het nieuwe jaar wensen en een paar partijtjes boulen, maar vanzelfsprekend vooral horen wat onze voorzitter Hans Braafhart voor belangwekkends in zijn conference naar voren zou brengen. De belangrijkste punten en foto's zijn hier te vinden.

VRIJWILLIGERS

De club kan niet zonder. Hieronder staan er al veel, maar lang niet allemaal.

Eén keer in het (na)jaar krijgen ze door de club een gezellige avond aangeboden.   

tekst