De wedstrijdadministratie was in handen van Sjaak Franken, enthousiast geassisteerd door kersvers TC-lid Nettie Goossens. 

Het inkoopbeleid en reserveringssyteem m.b.t. de haringen is gelukkig reeds bijgesteld.