Een beetje bouler speelt pétanque

LIDMAATSCHAP / CONTRIBUTIE

LIDMAATSCHAP

Het verenigings- en contributiejaar van PC Doetinchem loopt van 1 januari t/m 31 december.

PC Doetinchem is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). Leden van PC Doetinchem zijn automatisch lid van de NJBB.

Bij tussentijdse toetreding als lid wordt een gedeelte van de contributie in rekening gebracht.

Opzegging van het lidmaatschap schriftelijk bij het secretariaat, uiterlijk 31 december van het lopende jaar. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

Als lid heb je 4x per week toegang tot ons boulodrome om te komen spelen.

Daarnaast kun je meedoen aan toernooien, competities en overige activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

Alle leden krijgen regelmatig ons clubblad 'het boule-tin' en 4x per jaar het bondsblad 'Pétanque'.

Licentiekeuze en kosten.
Elke speler dient te beschikken over een licentie.

De NJBB hanteert met ingang van 2020 twee verschillende licentie's: een seniorenlicentie en een jeugdlicentie (t/m 17 jaar).

Met een licentie kan worden deelgenomen aan alle competities en toernooien die georganiseerd worden door de NJBB of andere verenigingen. 

• Bondsbijdrage senioren €23,00 (vanaf 01 juli €11,50)

• Bondsbijdrage jeugd €11,50 (vanaf 01 juli €5,75)

 

CONTRIBUTIE

De contributie bestaat uit 2 delen:

- Verenigingscontributie. Deze wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

- Afdracht NJBB (voor o.a. licentie, bondsblad en WA- en ongevallenverzekering).

De contributie dient uiterlijk eind januari van het lopende jaar te zijn voldaan.

Rekeningnummer: NL84 RABO 0135489598, t.n.v. Pétanqueclub Doetinchem.

Contributie 2020                               NJBB           Club           Totaal

Senior € 23.00 € 95.00 € 118.0
Senior 2e gezinslid € 23.00 € 90.00 € 113.00
Jeugd € 11.50 € 47.50 € 59.00

Begunstiger

Niet actief lid en toch de vereniging willen steunen? Wordt begunstiger!

De bijdrage voor begunstigers bedraagt  60.00 per jaar.

Terug naar activiteiten