ORGANISATIE

BESTUUR

Voorzitter Hans Braafhart 06-53144878
Secretaris Joyce de Geeter 06-28176727
Penningmeester Christ Smeets 0314-334526
Gebouwen/Beheer Inno ten Have 0314-333216
Redactie/PR/Evenementen Lieneke Kedde 0314-364081

COMMISSIES

Technisch/Wedstrijdzaken Rini Kroesen, Lieneke Kedde
Kantine Koos van de Berg, Ineke van Buuren
Gebouwen/Beheer Inno ten Have
Redactie/PR/Evenementen Frans van Gorkum, Lieneke Kedde, Erik van de Groep

OVERIG

Scheidsrechters Sjors Schulte
Wedstrijdleiders Gerard Mijnen, Sjors Schulte
Trainers Rini Kroesen, Peter Smit

CLUBGEGEVENS

Opgericht 10 juli 1989
Aangesloten Nederlandse Jeu de Boules Bond, Ver. nr. 2012
Kamer van Koophandel 40124097
Adres Boulodrome Stokhorstweg 9, 7006 GA Doetinchem
Postadres Postbus 380, 7000 AJ Doetinchem
Telefoon tijdens speeltijden 0314-362561
e-mail secretariaat info@pcdoetinchem.nl
telefoon secretariaat 06-28176727
Website www.pcdoetinchem.nl

BANKGEGEVENS

Rabobank Graafschap Midden NL84 RABO 0135489598 t.n.v. Petanqueclub Doetinchem