ORGANISATIE

BESTUUR

Voorzitter Hans Braafhart 06-53144878
Secretaris Joyce de Geeter 06-28176727
Penningmeester Christ Smeets 0314-334526
Gebouwen/Beheer Hans Braafhart 06-53144878
Redactie/PR/Evenementen Anita van Gorkum 0624972192
Technische wedstrijdzaken Marja Nengerman-Bovenlander 0646426573

COMMISSIES

Technisch Wedstrijdzaken John van Veenendaal, Marja Nengerman-Bovenlander, Nettie Goossens, Erik van de Groep.
Kantine Henk Barneveld, Sjoukje Barneveld
Gebouwen/Beheer Hans Braafhart
Redactie Frans van Gorkum
Website Erik van de Groep

OVERIG

Scheidsrechters Sjors Schulte, Niek Tholen, Theo Boutens
Wedstrijdleiders Sjaak Franken, Gerard Mijnen, Sjors Schulte, Frans van Gorkum
Trainers Rini Kroesen, Peter Smit

CLUBGEGEVENS

Opgericht 10 juli 1989
Aangesloten Nederlandse Jeu de Boules Bond, Ver. nr. 2012
Kamer van Koophandel 40124097
Adres Boulodrome Stokhorstweg 9, 7006 GA Doetinchem
Postadres Sokhorstweg 9, 7006 GA Doetinchem
Telefoon tijdens speeltijden 06 81165881
e-mail secretariaat info@pcdoetinchem.nl
telefoon secretariaat 06-28176727
Website www.pcdoetinchem.nl

BANKGEGEVENS

Rabobank Graafschap Midden NL84 RABO 0135489598 t.n.v. Petanqueclub Doetinchem