Een beetje bouler speelt pétanque

FOTO'S

2018: MIDSUMMER PARTY

Op 12 augustus werd weer de jaarlijkse Midsummer Party gehouden. De evenementencommissie had op meer belangstelling voor deze activiteit gehoopt, maar de aanwezige leden genoten voor twee en soms zelfs voor drie. Hopelijk vinden de afwezigen het jammer deze party te hebben moeten missen. De combinatie van jeu de boules, een uitstekend verzorgd buffet en prachtig midzomerweer zorgde voor een zeer geslaagde dag. Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

Dit album bevat circa 65 foto's.