PETANQUECLUB DOETINCHEM
Een beetje bouler speelt pétanque

WELKOM BIJ DE DOETINCHEMSE JEU DE BOULES CLUB

ACTUEEL

DENK AAN ONZE  SPONSORS !

KLIK HIER

Sponsors van de maand:

Voor deelname aan bondstoernooien van onze club kan nu ook worden ingeschreven via On Tip. Opgave via het prikbord blijft mogelijk maar via On Tip heeft de voorkeur.

NIEUWS

Coronanieuws 25 april2021

 • De afgelopen weken  hebben we gelukkig weer onze favoriete sport kunnen beoefenen. Ondanks de kou, de gesloten kantine was het prettig om elkaar weer te zien en de boules weer te laten spreken. De opkomst varieerde per dag tussen de 20 en 30 personen en complimenten aan iedereen omdat de regels over het algemeen goed werden nageleefd. We verlangen nu alweer naar meer!! 
 • De versoepelingen in de Coronamaatregelen vanaf a.s. woensdag 28 april, brengen nog niet veel veranderingen in de afspraken zoals we ze nu uitvoeren. De avondklok verdwijnt, dus in principe kunnen we langer doorspelen. Toch willen we het tijdstip niet veel oprekken aan het eind en sluiten we het terrein uiterlijk 22.00 uur. 
 • Verder willen we de huidige regels blijven volgen, dus geen wisselingen in de teams, indeling wordt gemaakt, 1,5 meter afstand etc. 
 • de verwachting is, tenzij de besmettingen gaan toenemen, dat er vanaf 11 mei meer mogelijk is en we hopen dat we dan weer meer mogen. Of de bar dan ook weer open mag, is nog erg onzeker. 
 • De bardienstlijsten zijn al gemaakt, maar zullen pas ingaan op het moment dat we de kantine kunnen openen. Ze hangen al weer ter inzage op het infobord. Tot die tijd is er een schema van vrijwilligers die zullen zorgen dat het terrein wordt geopend en gesloten. Zij zullen tevens de teamindeling doen.
 • Vooralsnog gaan we ervan uit dat de geplande ALV op maandag 31 mei a.s. door kan gaan. Een definitief besluit kunnen we echter pas nemen halverwege de maand mei. Noteer alvast de datum in je agenda. 
 • De nieuwe Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) vraagt ons kritisch te kijken naar onze statuten. Het bondsbureau stekt modelstatuten beschikbaar voor de aangesloten verenigingen. Onze statuten waren al toe aan een update, dus de komende maanden zullen we vanuit het bestuur een wijziging/ aanpassing van de statuten gaan voorbereiden. Dat gaan we niet meer redden voor de ALV van 31 mei, dus mogelijk zullen we in het najaar een extra ALV moeten inlassen. T.z.t. zullen we jullie daar nader over berichten. 
 • Door het instellen van de zomerklok kunnen de speeltijden iets verschuiven. Verder blijven alle afspraken zoals vermeld in de vorige Nieuwsbrief van kracht;
 • Vanaf donderdag 1 april a.s. (geen grap) zal het aanvangstijdstip voor zowel de donderdag als ook de dinsdag worden verschoven naar 19.00 uur. Einde van de speelavond wordt dan 21.30 uur. Een kwartier voor aanvang is het terrein geopend. 
 • De aanvangstijden voor de woensdag- en zondagmiddag worden vanaf woensdag 31 maart verschoven van 13.00 naar 13.30 uur.  Uiterlijk 16.30 uur is het "eindsignaal".
 • Helaas zijn er weinig leden die zich hebben aangemeld om te helpen bij het openen en indelen van de teams op m.n. de woensdagmiddag en de zondagmiddag.  Hierdoor zijn een klein aantal leden steeds de klos is.  De kans is hierdoor groot dat  er op sommige dagen niet gespeeld kan worden, omdat er simpelweg niemand is die het terrein kan of wil openen. De werkzaamheden zijn niet complex en  vele handen maken licht werk. Meld je daarom z.s.m. bij Lieneke Kedde of Hans Braafhart om te helpen.
 • Vanaf 15 april a.s. vindt er op sportpark Zuid de seniorencarrousel plaats. De carrousel zal onze vereniging aandoen op donderdag 29 april en donderdag 6 mei van 10.00 tot 11.00 uur. De carrousel duurt 3 maanden. Onderstaand de promotietekst;
  • Bent u 60+ en wilt u graag meer in beweging komen? Neem dan deel aan de Sportcarrousel op Sportpark Zuid. Ook Petanqueclub Doetinchem is van de partij! Maak in 3 maanden tijd actief kennis met het diverse beweegaanbod op Sportpark Zuid. Meerdere verenigingen zullen de senioren een passend sportaanbod doen. Heb je mensen in je omgeving die deel willen nemen de dit sportstimuleringsproject, verwijs ze naar het Sportbedrijf Doetinchem (v.h. Sportservice Doetinchem. 
 • Vanaf dinsdag 6 april a.s. zal ons clubblad "het Boule-tin" in de kantine van ons clubgebouw liggen en kan ieder lid het daar ophalen. 
 • Met een dun potlood hebben we opgeschreven dat we onze ALV willen houden op maandag 31 mei a.s. aanvang 19.30 uur.  Uiteraard zijn we afhankelijk van de Coronamaatregelen, maar noteer deze datum vast in je agenda. 


 Het is van belang dat we ons allen aan de regels houden en ook elkaar aanspreken als dat niet gebeurt!! We zouden het zeer jammer vinden, wanneer we moeten besluiten de club weer te sluiten omdat de regels niet correct worden nageleefd. Met elkaar maken we de veiligheid en zorgen we ervoor dat we weer langzaam teruggaan naar de oude situatie van voor Corona.

Hieronder de regels enafspraken:

 1. Er wordt alleen buiten gespeeld in doublette - of tête-à-tête en de hele tijd met dezelfde medespeler tegen dezelfde tegenstanders. Na een partij kan er even gepauzeerd worden voor b.v. een toiletbezoek, maar daarna dient er weer direct te worden doorgespeeld. 
 2. De kantine is gesloten. Toiletten zijn wel open en dienen grondig schoon/ontsmet te blijven. Na gebruik dus graag goed reinigen.
 3. Gebruik de vastgestelde looproute naar de toiletten. Na toiletgebruik via de achterzijde (hal) het gebouw naar buiten verlaten. 
 4. Je kunt je inschrijven (bij voorkeur met je partner) of solo. In dat laatste geval zal er gekeken worden of je gekoppeld kunt worden aan een partner. 
 5. Het speelschema wordt gemaakt door een aanwezige coördinator. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Het terrein is een kwartier voor aanvang open. 
 6. Als je uitgespeeld bent, ga je direct naar huis. Geen groepjesvorming en b.v. nog even nakletsen.
 7. Als je later bent, kun je in principe niet spelen, tenzij je met 2 of 4 tegelijk komt en er nog plaats is op de banen. Het is niet de bedoeling als je later komt, te gaan wachten of er nog anderen komen. 
 8. Zorg dat je op tijd bent, want te laat betekent in principe niet spelen!!
 9. Voor de partij begint worden de handen, boules, butje en scorebord gedesinfecteerd. Er is 1 persoon die meet en 1 persoon die de score noteert.
 10. Per veld worden 2 ringen gebruikt die op de plaatst blijven liggen. Deze worden voor- en achteraf gereinigd.
 11. De afstand van 1,5 meter, dient te allen tijde te worden nageleefd. ook tijdens de partij. 
 12. Na afloop van de partij gaat iedereen direct naar huis.
 13. Bij slecht weer zal er niet gespeeld worden. 
 14. We verwachten dat er voldoende ruimte zal zijn om veilig te kunnen spelen, maar als het onverhoopt toch te druk wordt, kan de coördinator besluiten dat het terrein wordt gesloten voor nieuwe spelers. 
 • De contributie voor 2021 is vastgesteld op 118,00 euro (inclusief clublicentie). Zie voor meer informatie het laatste clubblad. 
 • Het Districtsteam Oost van de NJBB is naarstig op zoek naar mensen die willen helpen met alle districtelijke taken. Op dit moment zijn er nog maar 2 leden in het Districtsteam actief en als er niet snel hulp komt, is de kans groot dat er geen activiteiten meer in Oost worden georganiseerd. Lijkt het je leuk om hier wat tijd en energie in te steken, meld je dan bij het Bestuur. Wil je meer weten over de taken in het Districtsteam kun je altijd contact opnemen met Ben Kort, de district coördinator van Oost

Piramidecompetitie

De PCD-piramide staat te schudden op z'n grondvesten! Het is een en al bedrijvigheid op de hoofdhelling. Sinds het begin zijn er al zo'n 30 uitdagingen afgewerkt en er staan er nog behoorlijk wat op de lijst. Bij controle bleek dat er exact evenveel dalers als stijgers zijn, en dat is natuurlijk volkomen logisch, anders vallen er gaten. Er valt te constateren dat ook 'grote namen' het onderspit kunnen delven. Dat betekent dat elke deelnemer kans heeft om in de top te belanden (om daar van het uitzicht en de jaloerse blikken van medeleden te genieten.)

De einddatum van de eerste editie van deze competitie is 17 december. Wie dan bovenaan staat, verdient eeuwige roem en zal een ereronde maken op de schouders van de mindere lui onder hem of haar. Dat lijkt me redelijk, hoewel ik bang ben dat niet iedereen daaraan mee wil werken. Dan gaat het helaas niet door.  

Het dak eraf bij Pétanqueclub Doetinchem!

Nou ja, het dak eraf, dat valt wel mee. Sinds enige weken worden de buitenbanen weer gebruikt met inachtname van de regels om virusverspreiding te voorkomen, met name het coronavirus, want het pétanquevirus mag wat ons betreft ons wijd en zijd verspreid worden.

De aanpassingen aan de hallen zijn zo goed als klaar. Er is door een aantal leden, samen met Schaufeli Bouw, keihard gewerkt om de werkzaamheden binnen een aantal weken klaar te krijgen. Ook de hallen kunnen weer gebruikt worden voor het boulen. 

Kijk hier voor foto's.

Dede Woensdag, NPC + Winter Avond Competitie

De tweede derde woensdag van 2020 is ook weer geschiedenis. Wat komt daarover in de boeken? Beide NPC-teams hebben gewonnen. Het eerste team is staat in wankel evenwicht op de een-na-onderste plek. Met nog drie ontmoetingen op de agenda blijft het knokken geblazen om aan degradatie te ontkomen. Het tweede team staat veilig op een derde plek. Uitslagen en standen

Op de laatste avond van de WAC in maart, zal in poules van vier teams gespeeld worden, ingedeeld op basis van de voorgaande resultaten. Er is nog veel mogelijk, zelfs dat een team uit de B-poule uiteindelijk kampioen wordt, zoals vorig jaar gebeurde. Bekijk de stand hier

District Oost

Vrijdag 7 februari kwamen bestuurders en functionarissen van verenigingen van District Oost van de NJBB bij vereniging De Toss in Almelo bij elkaar. Tijdens deze jaarlijkse ontmoeting werd gespeeld om de Captains Cup, maar deze keer was extra bijzonder, omdat er afscheid genomen werd van Meep Poel, die een aantal jaren het coördinatorschap van het district had ingevuld.

Lees meer ...   

Uitwisseling met Petanqueclub Montferland

Hoe gezellig was het op vrijdagavond 31 januari bij de ontmoeting met de zusterclub uit Zeddam en wie is nou eigenlijk op welke plaats geëindigd?

Kijk hier

NIEUWJAARSRECEPTIE

Zo'n 70 leden wilden elkaar op 5 januari het beste voor het nieuwe jaar wensen en een paar partijtjes boulen, maar vanzelfsprekend vooral horen wat onze voorzitter Hans Braafhart voor belangwekkends in zijn conference naar voren zou brengen. De belangrijkste punten en foto's zijn hier te vinden.

VRIJWILLIGERS

De club kan niet zonder. Hieronder staan er al veel, maar lang niet allemaal.

Eén keer in het (na)jaar krijgen ze door de club een gezellige avond aangeboden.   

tekst