Corona

 • De nieuwe Coronamaatregelen van 14 december veranderen niet veel aan de regels die we tot nu toe volgen op de club.  De dinsdag- en donderdagavond zijn we gesloten en de woensdag- en zondagmiddag kan er worden gebould. Wel zullen we kritisch blijven volgen of het niet te druk wordt en dat de 1,5 meter maatregel (m.n. in de kantine) wordt nageleefd. Ook het mondkapje moet gedragen worden tijdens het lopen door het gebouw. De QR code moet getoond worden bij binnenkomst. Helaas  zorgen de maatregelen er ook voor dat ook in 2022 de Nieuwjaarsreceptie NIET door kan gaan. 
 • Zondag 19 december a.s. staat het kersttoernooi gepland. Om te voorkomen dat het te druk wordt in de hal is het niet mogelijk om deze dag vrij te spelen. Publiek is niet toegestaan.
 • Zondag 26 december zijn we gesloten. 

Vitaal Sportpark

 • De afgelopen 3 jaar hebben de sportverenigingen op Sportpark Zuid samengewerkt aan het project “Vitaal sportpark”. Met behulp van subsidie van de Provincie zijn diverse voorzieningen aangebracht op het sportpark. Er zijn beweegroutes en beleefroutes aangelegd en er is een sportparkmanager (deeltijd) aangesteld. Inmiddels is het subsidiepotje leeg en hebben alle verenigingen de intentie uitgesproken om de sportparkmanager de komende jaren te willen  behouden. Hiervoor worden nu op allerlei manieren geldbronnen aangeboord en ook is gevraagd aan de verenigingen om een financiële bijdrage te gaan leveren. Voor onze vereniging zal dat vermoedelijk gaan om een bedrag van tussen de 200 en 300 euro per jaar. Het doel voor de komende jaren is om allerlei activiteiten naar sportpark Zuid te halen, waardoor uiteindelijk de sportparkmanager zichzelf gaat terugverdienen. In den lande zijn hier al vele positieve ervaringen mee. Om dit te kunnen gaan doen is het  cruciaal dat er een sportparkmanager aanwezig is. Tevens zal begin volgend jaar besloten worden welke organisatievorm er komt, om de samenwerking tussen alle partijen en de sportparkmanager goed te borgen. Dit zal vermoedelijk een vereniging of coöperatie gaan worden. Op diverse onderwerpen zullen er werkgroepen gemaakt moeten worden. Van de verenigingen is gevraagd hiervoor leden te zoeken die het leuk vinden om in zijn werkgroep te participeren. De volgende werkgroepen worden gemaakt:
  - Werkgroep financiën en rechtsvorm
  - Werkgroep Veiligheid
  - Werkgroep technische zaken
  - Werkgroep sport overstijgende zaken
  - Werkgroep ICT
  - Werkgroep Fondsenwerving
  Wil je meer informatie en voel je ervoor om mee te denken en mee te helpen om  Sportpark Zuid de komende jaren verder te ontwikkelen neem dan contact op met Hans Braafhart..

Clubkleding

 • We hebben een kledingcommissie gevormd, bestaande uit Lenie Polman, Corry Schoppema, Marja Nengerman, John van Veenendaal en Hans Braafhart. Het doel is om met name voor onze competitieteams in de loop van volgend jaar nieuwe clubkleding te kunnen aanschaffen. We  zijn  dan ook in gesprek met een potentiele kledingsponsor en begin volgend jaar hopen we hierover meer te kunnen mededelen. Uiteraard zullen we ook bekijken dat andere leden de kleding kunnen aanschaffen Heb je vragen schroom niet een van de leden van de commissie aan te spreken. 

Boule-tin

 • Het laatste Boule-tin van 2021 ligt in de kantine en kan daar worden opgehaald tijdens de openingstijden op zondag en woensdag. Onze redactiecommissie heeft weer een mooi exemplaar in elkaar gezet. Complimenten hiervoor. Verzoek ook als je exemplaren ziet liggen van iemand die bij je in de buurt woont, om deze mee te nemen en even in de bus te doen. 

Isolatie

 • Zoals julle hebben kunnen zien, is de folie van meerdere solatieplaten in onze hallen gaan bollen. We zijn hierover al een tijdje in gesprek met de leverancier en de producent, respectievelijk de frima's Bouwimpex en Unilin. Zij hebben al aangeven dat ze verantwoorlijkheid nemen voor dit euvel en komen begin 2022 met een voorstel hoe ze dit willen gaan verhelpen, Onze insteek is dat alle platen waar dit probleem  zich voordoet,  zullen worden vervangen. Zodra we hier meer over kunnen melden horen jullie dit. De werkzaamheden zullen in principe pas in het voorjaar/ zomer worden uitgevoerd. 

 

 • Tot slot wenst het bestuur onze leden en sponsoren prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2022 toe.